Blokáda hranic

Nejdrastičtější je obousměrné uzavření hranic, které jako neústavní kritizuje řada právníků. „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena,“ stojí v Listině základních práv a svobod, která připouští omezení pouze v nevyhnutelných případech a v nezbytné míře. Zároveň nabádá, aby byla šetřena podstata a smysl ustanovení daných Listinou. V ústavním zákoně o bezpečnosti se pak výslovně říká, že základní práva se omezují v souladu s Listinou.

Napsat komentář