Diplomatická nota

Nóta

Nóta (z lat. nota – poznámka, sdělení) je v diplomacii forma písemné oficiální komunikace mezi zastupitelským úřadem a ministerstvem zahraničí přijímajícího státu. Protože adresát na nótu zpravidla odpovídá, mluví se často o „výměně nót“. Diplomatická nebo také verbální nóta začíná a končí zdvořilostní formulí a může obsahovat sdělení různého významu: od běžných zpráv až po závažná rozhodnutí, která mohou vytvářet nové platné či závazné skutečnosti mezinárodního práva. Texty nót se obvykle nezveřejňují a bývají v utajovaném režimu.

 

Už jsem našel co to znamená být diplomatem

Napsat komentář