Hraniční přechody

Česko-bavorské hraniční přechody v době studené války

Aš – Selb

Hraniční přechod Aš – Selb byl v provozu od poloviny 19. století jako železniční hraniční přechod pro osobní i nákladní vlakovou dopravu. Přeprava osob zde byla zastavena po druhé světové válce, nákladní doprava byla ukončena k 1. červnu 1996. Po pádu železné opony zde byl 1. července 1990 otevřen silniční hraniční přechod pro pěší i pro automobilovou dopravu. U příležitosti otevření hranice zde byl postaven pomník s tímto česko-německým nápisem: „HVĚZDNÝ TOK A VŮLI LIDU NEZASTAVÍ ŽÁDNÁ SÍLA NA ZEMI“.

Pomezí – Schirnding

Hraniční přechod Schirnding – Pomezí nad Ohří (Mühlbach) byl oficiálně uzavřen 1. července 1952, ale již předtím, 15. března 1949, byla silnice směřující k hranici překopána v celé své šířce a přehrazena hliněným valem. Po znovuotevření hranice 15. září 1956 byl hluboký hraniční příkop, který představoval železnou oponu, českými pohraničníky zasypán a překryt asfaltovým povrchem.
Více informací o hraničním přechodu Schirnding lze získat v Bavorském pohraničním muzeum přímo v místě tohoto přechodu.

Zdroj: Kraus, Franz: Ein Ort an der böhmischen Grenze.  Heimatbuch der Marktgemeinde Schirnding, Schirnding, 1999.

Rozvadov – Waidhaus

Hraniční přechod Rozvadov (Rosshaupt) – Waidhaus je v nepřetržitém provozu od konce II. světové války. Délka hranice v tomto úseku je 30,85 km.

Od konce II. světové války prováděli osobní a pasovou kontrolu na německé straně hranice příslušníci americké armády v obytné buňce, kterou si zde za tímto účelem postavili. Státní silnice a s ní i hraniční přechod Waidhaus – Rozvadov tehdy byla nejdůležitější zásobovací cestou do západních Čech, kam postoupila americká vojska v roce 1945 během osvobození. Kromě toho byl hraniční přechod Waidhaus – Rozvadov důležitým záchytným bodem pro pro příliv sudetoněmeckých uprchlíků, který začal opadat až v roce 1947. V roce 1948 předala americká armáda výkon pasové kontroly do rukou bavorské zemské pohraniční policie. Od roku 1952 byla osobní a celní kontrola na německé straně prováděna v nově postavené budově celního úřadu. Vždy se přitom dbalo na udržování dobrých vztahů s československými pohraničníky.
Už v roce 1949 se na československé straně hranice podél hraničního pásma začaly budovat hraniční zátarasy a kasárny pro pohraničníky . Také v blízkosti přechodu Waidhaus – Rozvadov se nacházely dvě takové ubytovny československých pohraničníků.
Až do roku 1954 byl Rozvadov jediným silničním hraničním přechodem s Československem a kromě jiného byl využíván i většinou evropských diplomatů při jejich cestách na pražská velvyslanectví. Německá státní silnice č. 14 proto dostala přezdívku „cesta diplomatů“. Hraniční přechod Rozvadov se stal nejvyužívanějším a největším přechodem.
V roce 1957 se poprvé začaly organizovat turistické zájezdy do Československa, které vedly přes Rozvadov. V roce 1972 byl odbavobací pruh rozšířen na 8,5 metrů a zastřešen. Ve stejném roce byla dokončena i stavba přeshraničního plynového potrubí. V následujících 15 letech došlo k dalšímu rozšiřování a zvětšování odbavovacích pruhů, celní budovy a příjezdové silnice.
Pád železné opony v roce 1989 byl završen jejím symbolickým přestřižením ministry zahraničí BRD a Československa, Hansem Dietrichem Genscherem a Jiřím Dienstbierem 23. prosince 1989 v Nových Domcích nedaleko hraničního přechodu Rozvadov.
Otevření hranice znamenalo pro Rozvadov enormní nárůst dopravního zatížení osobními a nákladními automobily. Obci se ulevilo až po vybudování nového dálníčního přechodu v roce 1997. Zároveň došlo ke sloučení kontrolních stanovišť a čeští a bavorští pohraničníci začali provádět kontroly společně.

Zdroj: Quelle: Heimatkundlicher Arbeitskreis Waidhaus e.V. (Hrsg.): Grenzübergang Waidhaus 1945 bis heute. Waidhauser Geschichten Heft 5 Juni 2010. Waidhaus 2010.
Fotografie: Waidhaus – Rozvadov, 70. léta 20. století. Zdroj: Bavorská pohraniční policie. + Heimatkundlicher Arbeitskreis Waidhaus e.V. (Hrsg.): Grenzübergang Waidhaus 1945 bis heute. Waidhauser Geschichten Heft 5 Juni 2010. Waidhaus 2010.

Folmava – Furth im Wald

Folmava (Vollmau) – Furth im Wald: otevřen od 18. července 1964

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Hraniční přechod Železná Ruda (Markt Eisenstein) – Bayerisch Eisenstein je silničním i železničním hraničním přechodem. Hranice zde probíhá přímo skrz společnou budovu vlakového nádraží. Po II. světové válce byl přeshraniční provoz na železnici zcela zastaven. K jeho obnovení došlo až 2. června 1991.  Pro silniční dopravu a pro pěší byl přechod znovuotevřen už 1. července 1969. Délka hranice v tomto úseku je 37,47 km.

Strážný – Philippsreut

Hraniční přechod Strážný (Kuschwarda) – Philippsreut byl zrušen v roce 1938 po připojení Sudet k německé říši. Po skončení války v roce 1945 zřídily americké jednotky na hranici s Československem civilní pomocnou pohraniční stráž s místním působením. Také ve Philippsreutu vykonávali tento druh ostrahy hranice mladí muži v civilním oblečení a beze zbraní. Nosili pouze pásky na rukávech s nápisem „Border Police/Grenzpolizei“. Po převzetí ostrahy hranice bavorskou zemskou pohraniční policií v roce 1946 zůstal hraniční přechod Strážný – Philippsreut ale uzavřený. V roce 1950 byla ve Philippsreutu zřízena za účelem ostrahy hranice služebna pohraniční policie. Teprve v 60. letech se opět začalo s odbavováním automobilů s nákladem dřeva. 7. září 1971 byl hraniční přechod Strážný – Philippsreut otevřen pro přeshraniční osobní a nákladní dopravu. Na celním úřadě ve Philippsreutu tehdy pracovalo 6 celníků. Ve Strážném byla postavena moderní odbavovací budova. Během prvních dnů po otevření projelo přes hranici zhruba 30 osobních automobilů. Počet cestujících projíždějících přes hraniční přechod Strážný – Philippsreut v následujících letech vzrůstal, a to až na 70 000 ročně. Lavinový nárůst dopravy pak přinesl pád železné opony a s ním spojené zrušení vízové povinnosti. V roce 1993 byla postavena 2,1 km dlouhá objížďka kolem Philippsreutu, kterým do té doby projíždělo denně až 10000 automobilů. Hraniční přechod Strážný – Philippsreut leží na spolkové silnici B12, která spojuje Pasov a Vimperk.

Nové Údolí – Haidmühle

Pro transport dřeva z ČSSR do Bavorska byly otevřeny některé menší hraniční přechody, např. Nové Údolí (Neuthal) – Haidmühle. Byl to tzv. „malý přeshraniční styk“.

Provoz na hranicích

rok počet osob
1959 132 629
1960 154 976
1961 136 567
1962 130 642
1964 449 243
1965 521 714
1966 670 608
1967 784 947
1968 920 000
1969 1 125 047 (nejvyšší počet osob po II. světové válce, vzestup oproti 1968 o 20%)
1970 892 000 (pokles oproti roku 1969 o 19%)
1971 924 000 (podíl československých cestujících se snížil na 16%)
1972 1 065 042
1973 1 114 888
1974 1 049 704
1973 1 114 888
1974 1 049 000
1975 1 056 760
1976 1 070 000
1977 1 123 900
1978 1 227 000
1979 1 329 000
1980 1 360 000
1985 1 405 000
1986 1 497 000

V průměru tvořili 50-60% všech cestujících západní Němci a 20-25% Čechoslováci.

Zdroj: Výroční zprávy Bavorské pohraniční policie

https://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/cz/materialy-pro-vyuku/zelezna-opona/fakticke-informace/hrani269ni-p345echody/

Napsat komentář