Jak vypadala dřív Folmava

Je to už hodně dávno, co Všerubským průsmykem procházela obchodní stezka z Čech do bavorského Regensburgu. Na jejím místě byla v letech 1811-1815 vystavěna kdyňsko-bavorská silnice a vzniklo tak přechodové místo Všeruby/Eschlkam. Stával zde (a stojí dodnes) tereziánský hraniční mezník s letopočtem 1766 a číslem 45. Ve starých dokumentech (například v polních náčrtcích pořízených při rozhraničení československo-německé hranice po roce 1918) jsou silnice vedoucí od spádového příhraničního sídla ke státní hranici pojmenovány jako celní. Tyto silnice byly už od nepaměti součástí celních obvodů a tyto celní obvody byly kontrolovány celními stanicemi s oprávněním výběru cla. Jedna taková celní stanice se nacházela ve Všerubech a ze Všerub vedla tzv. celní silnice až ke hraničnímu přechodu. Bavorská celnice stála přímo u hraničního přechodu (objekt zde stojí dodnes). Po roce 1918 byly ke hraničnímu přechodu osazeny mezníky č. IX/1 a 2. Z polního náčrtku z roku 1937 je patrné, že tereziánský mezník (stojící na louce) nebyl oficiálním hraničním znakem s číslem, ale pouhým měřickým bodem hraniční linie. Další existenci hraničního přechodu Všeruby/Eschlkam dokumentují dobové fotografie z 2. poloviny 20. století. Na té první ze 60. let je zobrazena linie elektrifikovaného drátěného zátarasu se zoraným kontrolním pásem (300 metrů od státní hranice), na kterou navazuje linie protitankových jehlanů pro zabránění průjezdu vozidel. Na fotografiích z 80. let jsou v místech hraničního přechodu dvě závory (před tou československou jsou oceloví ježci pro zabránění průjezdu vozidel a před tou bavorskou udržovaná silnice s budovou celnice). Mezi závorami je státní hranice s hraničními mezníky. Poslední dobové fotografie z roku 1990 dokumentují jednání o znovuotevření přechodu. K tomu po úpravě místa skutečně došlo – hraniční přechod Všeruby/Eschlkam byl otevřen dne 1. července 1990. Společné celniště se nacházelo na české straně hranice. Dnes už se hraniční kontroly neprovádějí a tak obě celní budovy (starou bavorskou i novodobou českou) mají v rukou soukromníci.

OPRAVA – PÍŠE SE ROK 2020 A DNES SE VYBÍRÁ VÝPALNÉ V PODOBĚ TESTU.

 

Napsat komentář