Pouštění balonků je nevýchovné a v rozporu se zákonem o odpadech

Nejhorším dopadem akce snad ale není ani ta tuna odpadu pro ČR a selhání dětských vzorů – rodičů, učitelů a všech, kdo to, byť v dobré víře, organizují. Ale to, že minimálně 80 tisíc dětí ročně v ČR považuje za normální chovat se bezohledně vůči přírodě, protože nic jiného, než to, ta akce není. A to si ponesou do dalšího života a jen těžko se to budou odnaučovat.

Firma Agency Je5, ve svém dopisu na naši prosbu u lokálních organizátorů, aby akci nekonali, nedlouho před včerejším vypuštěním balonků, nás označila za „čeřiče vody“, kteří narušují „tradici vánoc“, a že „strašíme lidi zákonem zbytečně“. Zástupci Je5 patrně netuší, že existuje zákona o odpadech. Za 30 vteřin na googlu čteme toto: § 10 Předcházení vzniku odpadů (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Myslím, že jako dobrou tečku pro tuto kauzu použiji vyjádření ředitele odboru odpadů MŽP ČR, který našel i v jeho nabitém programu čas na to, aby na tuto akci, o které dříve nevěděl, na základě mé prosby u pana ministra životního prostředí Brabce, reagoval. Pan ředitel potvrdil obavy veřejnosti a vyvrátil flegmatické stanovisko Agency Je5 takto (citace jeho vyjádření v plném znění):

„Vážení,
Ministerstvo životního prostředí již evidovalo několik došlých podnětů ohledně dopadů chystané akce 9. 12. 2016 spočívající ve vypuštění balónků k podpoře Českého Ježíška, které bohužel následně znamená znečištění ČR cca 87 000 gumovými balónky.
Vycházíme i z reakcí na FB Českého Ježíška, kde je akce vypouštění balónků právě z důvodu zbytečné produkce odpadů a diskutabilní biodegradabilitě balónků rovněž kritizována.
Ministerstvo životního prostředí považuje akci vypouštění balónků za zcela výchovně a ekologicky nevhodnou, kvůli které vznikne množství volně pohozených odpadů napříč Českou republikou.
Proto vyzýváme všechny účastníky této akce, aby zvážili vypouštění balónků, která znečišťuje okolí, produkuje zcela zbytečný odpad a zatěžuje tak životní prostředí.
Děkuji Vám a přeji všem příjemné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2017.
S pozdravem, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, MŽP ČR“

Závěrem mi dovolte poděkovat FB komunitě v ČR, která uplatnila rozum a pomohla snížit dopad akce na naši krásnou přírodu a všem organizátorům, kteří přehodnotili či ještě přehodnotí postoj k této akci ve prospěch přírody.

Napsat komentář