Pytlomat

Jak na úklidy během epidemiologické situace

Jak zřídit pytlomat / zorganizovat úklid

Ukázky pytlomatů

Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat
Pytlomat

Vzhledem k tomu že epidemiologická situace (vládní nařízení) neumožňuje shromažďování dobrovolníků, doporučujeme (i na základě zkušeností z roku 2020) na vhodném místě zřídit tzv. Pytlomat.

Pytlomat je místo, kde si mohou dobrovolníci individuálně odebrat pytle na sběr odpadu. Součástí pytlomatu by měly být instrukce, která místa/trasy jsou doporučeny k úklidu, případně kde zanechat sesbíraný odpad v případě že organizátor očekává větší množství sesbíraného odpadu a má domluvený jeho odvoz.

Pokud se jedná o úklid drobného nepořádku/litteringu a nedává smysl soustřeďovat odpad na jedno místo, informujte dobrovolníky ať sesbíraný odpad dají do svých, případně veřejných nádob na směsný odpad. Pokud dobrovolníci budou odpad třídit (např. plast, sklo, nápojové plechovky), dejte jim informaci, kde v okolí najdou nádoby na tříděný odpad. Většinu míst na tříděný odpad včetně sběrných dvorů obsahuje také aplikace www.KAMsNIM.cz.

Pytlomat by kromě samotných pytlů (případně rukavic, či drobné odměny pro dobrovolníky) měl obsahovat následující:

 • Informace že se jedná o „Pytlomat“ akce Ukliďme Česko (např. použijte grafiku na www.uklidmecesko.cz/materialy/proUcastniky/)
 • Vyznačení místa/trasy vhodné pro úklid (ideálně mapka)
 • Místo/místa soustřeďování odpadů, pokud jsou určena, případně instrukce, jak se sebraným odpadem naložit
 • Bezpečnostní pokyny (www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf)
 • Kontakt na organizátora (pro dotazy účastníků, pro případ že došly pytle, je poškozený pytlomat apod.)

Další tipy pro pytlomaty:

 • Při tvorbě pytlomatu buďte kreativní a zůčastněte se fotosoutěže o „Nejzajímavější pytlomat“
 • Myslete na špatné povětrnostní podmínky (nepromokavý obal, přístřešek pomůže)
 • Nezapomeňte, že na cizí majetek/pozemek můžete pytlomat umístit jen se souhlasem majitele
 • Nedoporučujeme pytlomat umísťovat na příliš frekventovaná místa, na druhou stranu jej ale umístěte tak, aby ho byli schopni dobrovolníci cíleně najít
 • Nezapomeňte po akci pytlomat odstranit.

Bezpečnostní opatření

Vyhněte se prosím jakémukoliv shlukování, dodržujte minimální vzdálenosti podle aktuálně platných předpisů (nyní to je 2m).

 • Nezapomeňte, že se na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (zdroj: mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021, č. j. 15757/2020-45/MIN/KAN)
 • Používejte ochranu rukou. Vhodné jsou jednorázové nebo gumové rukavice.
 • Před sejmutím rukavic použijte desinfekci na rukavice a po sejmutí také na ruce.
 • Během výkonu nedoporučujeme jíst nebo pít bez předchozí dostatečné očisty.
 • Po návratu domů je vhodné použité oblečení nechat vyvětrat venku nebo dát ihned prát. A po jeho odložení si opět řádně umýt a desinfikovat ruce.

Během akce dodržujte aktuálně platná opatření, vládní nařízení, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí související s epidemiologickou situací. Aktuální opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a vysvětlení najdete na covid.gov.cz

Nesbírejte potenciálně infekční odpad jako jsou odhozené rukavice, roušky, respirátory či dokonce injekční stříkačky.

Napsat komentář