Univerzita Passau

HISTORIE – Umožňujeme setkání na základě zkoumání naší společné historie.

PROSTOR – Vydáváme se na místa, na kterých dějiny zanechaly své stopy.

SETKÁNÍ – Propojujeme bavorské a české žáky.

Online publikace: Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály

Publikace pojednává témata z česko-německých regionálních dějin od středověku až po nejnovější dějiny jako doplněk výuky dějepisu. Výukové materiály jsou propojeny s rámcovými vzdělávacími programy pro různé druhy a stupně škol.

Setkání bavorských a českých školních tříd

Vytvořili jsme programy pro jednodenní setkání českých a bavorských školních tříd, na jejichž základě mohou na historických místech společně pátrat po stopách, které v příhraničním regionu zanechaly dějiny.

Exkurze pro studenty

Naše setkání jsou určena i pro studenty Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolu se svými vrstevníky ze sousední země mohou poznávat historická místa v regionu během společných jednodenních exkurzí.

Multimediální semináře pro studenty

Čeští a němečtí studenti se v rámci týdenních seminářů zabývají vybranými tématy z česko-bavorské historie, které následně zpracují do multimediální podoby pro portál nadace Zuhören www.grenzgeschichten.net.

Školení pro učitele

Během tří jednodenních školení od října roku 2016 do října roku 2017 Vám nabídneme přednášky o přeshraniční historii a představíme Vám naše výukové materiály. Kromě toho ve školním roce 2016/2017 nabízíme učitelům aktivní spolupráci na našem projektu.

Materiály pro výuku dějepisu

Učitelé najdou na našich stránkách soubor pramenů, návrhů vyučovacích hodin a pracovních listů pro výuku dějepisu. V roce 2019 vyjdou tyto materiály i v tištěné podobě.

Muzejně-pedagogické programy

Malá i velká muzea česko-bavorského příhraničního regionu nabízejí celou řadu zajímavých přeshraničních témat, která lze dobře využít ve výuce na českých a bavorských školách. Nabízíme Vám a Vašim žákům didaktické programy pro návštěvy těchto muzeí.

Napsat komentář